تماس با ما

 

آدرس: قم، پردیسان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد، دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری.

پست الکترونیک مجله

fiaccqomiau@gmail.com

شماره تماس:02532807171


CAPTCHA Image